آزادسازی موصل به آخر نزدیک شد؛ سازمان ملل نگران وضعیت ساکنان غرب شهر است

07 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش های امروز موصل، آخرين قرارگاه داعش در عراق از ادامۀ پيشروی نيروهای عراقی به طرف باقيماندۀ مواضع آنها در محلۀ پرجمعيت و باستانی شهر حکايت دارند. سازمان ملل متحد وضعيت ساکنان اين محله ها را بسيار بد و بحرانی توصيف می کند.