فرماندهان عراقی: موصل تنها سه روز تا پاکسازی کامل فاصله دارد

13 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جنگ و درگيری شديد ميان نيروهای دولتی با پيكارجويان داعش در بخش قديمی شهر موصل امروز هم ادامه دارد. فرماندهان نظامی عراقی می گويند در ٣ روز آينده موصل را بطور كامل از داعش پاكسازی می كنند. گزارش علی جوانمردی