درگیری شدید خیابانی ارتش عراق با داعش در ادامه پیشروی به مرکز موصل

15 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق پیشروی نیروهای ویژه ارتش عراق به سوی محله های مرکزی موصل که قلب این دومین شهر بزرگ عراق است بی وقفه ادامه دارد. امروز در برخی محله ها کار به جنگ خیابانی و خانه به خانه با داعشی ها کشیده شده است.