ارتش عراق فرودگاه موصل را هم از دست داعش آزاد کرد

05 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق، یک فرمانده پلیس از کنترل بر نیمی از فرودگاه موصل در جریان جدیدترین عملیات عمده آزاد سازی این دومین شهر بزرگ عراق از اشغال پیکار جویان داعش خبر داده است.