ارتش عراق راههای داعش به غرب موصل را از شمال شهر بست

10 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بر اساس آخرين گزارش ها از عراق، در حال حاضر بخش عمدۀ درگيری ها عليه داعش در بيابان های اطرا ف موصل جريان دارد. ارتش عراق در نظر دارد، مسير منتهی به غرب موصل و شهر تل عفر را به روی داعش ببندد. ارتش عراق می گويد، آماده حمله به تل عفر در شمال غرب موصل می شود.