تلاش برای ایجاد کتابخانه‌های حصیری در مناطق فقیر جنوب بغداد

02 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بسیاری از مناطقِ کم درآمد در سراسرِ جهان فاق امکانات آموزشی از قبیلِ کتابخانه اند، منطقه نصیریه عراق، در جنوب شرقی بغداد یکی از این مناطق است، که اخیرا با تلاش یکی از نهادهای وابسته به گردشگری بومی عراق صاحب یک کتابخانه حصیری شده است، کتابخانه ای با هدف جذب کودکان و علاقه مند کردنشان به مطالعه.