فراخوان آیت الله سیستانی برای تشکیل دولتی فراگیر در عراق

06 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی فراخوان آیت الله سیستانی رهبر شیعیان عراق برای تشکیل دولتی فراگیر در این کشور ، نوری المالکی نخست وزیر تحت فشار بیشتری قرار گرفته است. با این حال آقای مالکی روز جمعه به کسانی که به گفته او تهدیدی علیه امنیت عراق هستند هشدار داد و از تنبیه و مجازات گفت.