نظامیان عراق از دفع حملات داعش در برخی مناطق موصل خبر دادند

27 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق نيروهای نظامی می گويند ضدحمله انتحاری گروهی از پيكارجويان داعش با هدف بازپسگيری چند محله موصل را درهم شكسته و يكصد پيكارجو را كشته اند. در دو ماهی كه از عمليات آزادی موصل گذشته، نيروهای عراقی نتوانسته اند به مركز اين شهر برسند. گزارش علی جوانمردی