تعداد کشته های انفجارهای عراق به ۱۷۵ نفر رسید

15 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مقام های عراقی می گویند، با کشف تعداد دیگری از اجساد قربانیان بمبگذاری روز شنبه در بغداد، تعداد تلفات این حادثه به یکصد و هفتاد پنج نفر بالغ شده است. دولت خود خوانده اسلامی مسئولیت این بمبگذاری را قبول کرده است.