تعداد کشته های انفجارهای عراق به ۱۷۵ نفر رسید

15 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های عراقی می گویند، با کشف تعداد دیگری از اجساد قربانیان بمبگذاری روز شنبه در بغداد، تعداد تلفات این حادثه به یکصد و هفتاد پنج نفر بالغ شده است. دولت خود خوانده اسلامی مسئولیت این بمبگذاری را قبول کرده است.