توزیع مواد غذایی در بخشهای آزادشده موصل توسط ارتش عراق

13 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیروهای ویژه عراق که بخشهایی از شهر موصل را تصرف کرده اند آب و مواد غذایی میان مردم آن مناطق پخش کرده اند. اما یکی از شاه لوله های تامین کننده آب سکنه موصل بر اثر درگیری های نظامی قطع شده و هوای بد و قطع آب آشامیدنی امدادرسانی به فراریان از آن شهر را که هنوز در تصرف داعش است مشکلتر از پیش کرده است.