يگان های مدافع سنجار می گویند از سنجار خارج نخواهند شد

05 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«يگان های مدافع سنجار» يا ی ب ش، تشکل شبه نظاميان کردهای ايزدی کردستان عراق در پاسخ به تهديدهای دولت ترکيه اعلام کرده از سنجار در شمال عراق خارج نخواهند شد.