گزارش از تنوع لباس های کردهای عراق

14 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هر فرهنگی، رسم و رسوم و آدابِ خاصی دارد و مردمانش برای حفظِ میراث فرهنگیشان سخت تلاش می کنند. کردهای عراقی نیز همانند دیگر اقوام، علاوه بر رسم های رایج، لباس سنتی دارند که از تنوعِ زیاد و نام هایِ متفاوتی برخوردار است. گزارش رزیتا ایراندوست