جلسه پارلمان اقلیم کردستان عراق بعد از دو سال؛ رای به استقلال کردستان از عراق

24 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پارلمان كردستان عراق پس از حدود دو سال وقفه امروز نشستی اضطراری تشكيل داد تا از همه پرسی استقلال كردستان عراق در سوم مهرماه حمايت كند. گزارش علی جوانمردی