گزارش علی جوانمردی: خواست آمریکا برای حل اختلافات میان بغداد و اربیل عملی نشدە است

13 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق می‌گوید خواست آمریکا برای حل اختلافات میان بغداد و اربیل عملی نشدە است. اختلافات میان اربیل و بغداد در حالیست کە عراق خود را برای انتخابات در ماە مە آمادە می‌کند. بغداد فرودگاھ‌ھای اقلیم کردستان را بستە و از صادرات نفت کردستان ھم جلوگیری می‌کند. گزارشی از علی جوانمردی