دولت عراق كليه پروازهای بين المللی به مقصد اقليم كردستان را متوقف كرد

07 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت عراق ساعاتی پیش كليه پروازهای بين المللی به مقصد اقليم كردستان عراق و بالعكس را متوقف شده اعلام كرد. دولت عراق همچنین می گويد از اقليم كردستان خواسته كنترل تمامی گذرگاههای مرزی خاكی و هوايی كردستان را به بغداد بازگرداند. گزارش علی جوانمردی