کنفرانس خبری مشترک مسعود بارزانی و ویلیام هیگ

09 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسعود بارزانی، رییس دولت اقلیم کردستان گفت، دولت کردستان به اداره مناطق مورد مناقشه بین کردستان و حکومت مرکزی عراق ادامه خواهد داد. او تاکید کرد؛ کردها، نیازی به قانون اساسی عراق برای اداره و تصرف سرزمین های همجوار کردستان، ندارند.