کردستان عراق با بحران مالی شدید روبروست

11 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حكومت منطقه‌ای كردستان عراق با وضعيت مالی و اقتصادی وخيمی روبرو شده است به طوری كه قادر به پرداخت حقوق كارمندان دولتي نيست. بحران مالي در كردستان عراق ممكن است بر جنگ عليه داعش تاثير بگذارد. گزارشی از علي جوانمردی.