گروههای مخالف و موافق با همه پرسی استقلال، در صحنه سیاسی کردستان عراق

03 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

با وجود برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق، برخی از گروهها و شخصیت های سیاسی در اقلیم کردستان با برگزاری این همه پرسی مخالفت کرده اند. علی جوانمردی گزارش می دهد.