تصرف دو حوزه نفتی بزرگ در کرکوک توسط کردهای شمال عراق

25 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تصرف دو حوزه نفتی بزرگ در کرکوک توسط کردهای شمال عراق به خودکفایی منطقه خودمختار کردستان در عرصه انرژی کمک خواهد کرد و به عنوان گام دیگری برای استقلال اقلیم کردستان عراق تلقی می شود.