عراق می گوید کنترل کرکوک را به دست گرفته است

24 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با پیشروی نیروهای عراقی و بسیج مردمی عراق به سمت شهر کرکوک که از سحرگاه دوشنبه آغاز شد، تعداد زیادی از سکنه با هر وسیله ای از شهر فرار می کنند.