مقام های عراقی: تا آزادی تل عفر چند روز بیشتر باقی نمانده است

05 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های عراقی می گویند تا آزادی تل عفر چند ساعتی یا چند روزی بیشتر باقی نمانده است. عملیات ارتش عراق برای بازپس گیری تلعفر از داعش کمتر از یک هفته پیش آغاز شد.