ارتش عراق برای بازپسگیری موصل آماده می شود

26 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ارتش عراق در حال اعزام هزاران سرباز برای آزاد سازی شهر موصل از کنترل داعش است. باز پس گيری موصل در شمال عراق، پس از آزادی رمادی در غرب که در ماه دسامبر گذشته به تحقق رسيد، در صدر الويت های دولت عراق قرار دارد.