نیروی هوایی عراق: هواپیماهای اف ۱۶ را تحویل خواهیم گرفت

22 تیر 1394