ارسال نیروهای کمکی عراق به رمادی برای جلوگیری از سقوط شهر

26 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق نيروهای دولتی ميگويند پيشروی پيكارجويان گروه موسوم به دولت اسلامی يا داعش در رمادی را متوقف كرده اند. از ديروز كنترل اكثر مناطق رمادي مركز استان انبار به دست داعش افتاده است. پس از اعزام نيروهای كمكی ارتش عراق به رمادی اكنون درگيری سختی در اين شهر در جريان است. گزارش علی جوانمردی