نیروهای عراق از آزادسازی بخشی از شرق رمادی خبر دادند

02 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نيروهای دولتی عراق ميگويند ٣ منطقه در شرق رمادی را آزاد كرده و عمليات برای عقب راندن داعش را ادامه ميدهند. از سوی ديگر افرايش روزافزون آواره های استان انبار كه همزمان گرم شدن هوای آن كشور است ، نگرانی نسبت به وضعيت اين آواره ها را افزايش داده است. گزارش علی جوانمردی