وزارت دفاع عراق: رمادی به محاصره کامل نیروهای عراقی در آمد

11 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پيكارجويان داعش در عراق در استانهای صلاح الدين و انبار با چند حمله انتحاری عليه مواضع نيروهای دولتی دهها تن را كشتند. اين انفجارهای انتحاری در حالی است كه نيروهای عراقی در ششمين روز عمليات آزادسازی رمادی از دست داعش پيشرويهای قابل توجهی به دست آورده اند.