شناسایی و انهدام پایگاه داعش پس از انتشار سلفی

15 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دفتر عراق کمیساریای عالی سازمان ملل متحد می گویند بدلیل جنگ داعش، عراق در آستانه یک فاجعه انسانی قرار گرفته است.تعداد آوارگان جنگی روز به روز افزایش می یابد و فقر و گرسنگی گسترش یافته است.این نگرانیها در حالی است که جنگ علیه داعش کماکان ادامه دارد.گزارش علی جوانمردی