ناکافی بودن ۴۵۰ كارشناس نظامی آمريكايی برای شکست داعش

21 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات عراقی نسبت به اعزام ۴۵۰ كارشناس نظامی آمريكايی به عراق بطور رسمی واكنشی نشان نداده اند.گزارش علی جوانمردی