اینبار داعش در رقه از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کرد

21 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نيروهای سوريه دمكراتيک می گويند استفاده داعش از غيرنظاميان بعنوان سپر انسانی باعث شده، پيشروی در رقه كند شود. با اينحال روز شنبه نيروهای سوريه دمكراتيک موفق شدند ده ها غيرنظامی را نجات دهند و به پيشروی ادامه بدهند. گزارش علی جوانمردی