کنترل دو شهر "زومار" و "وانا" در شمال عراق توسط داعش

12 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق، پیکار جویان داعش که خود را دولت اسلامی می خوانند، کنترل دو شهر "زومار" و "وانا" در شمال عراق را پس از نبردی خونین با پیشمرگه ها بدست آوردند.