نگرانی از نفوذ نظامی ایران در عراق

15 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با گزارش های حاکی از گسترش نفوذ ایران در عراق، سایت اینترنتی یک گروه موسوم به جنبش تغییر کردستان عراق، به نقل از یک منبع ارشد پیشمرگه های کرد از استقرار یک نیروی صد نفری ایرانی مجهز به توپخانه سنگین در ناحیه کرکوک خبر داده است.