عشایر آموزش دیده توسط کارشناسان آمریکایی به نبرد علیه داعش پیوستند

14 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارشناسان آمریکایی، آموزش یک گروه ۵۰۰ نفری از عشایر سنی را در پادگان تقدم در استان انبار به پایان بردند. این گروه به نیروهای شرکت کننده در عملیات آزاد سازی رمادی می‌پیوندند.