گزارش علی جوانمردی: افزایش حملات داعش علیه مواضع دولتی در عراق

19 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق حملات داعش عليه مواضع دولتی افزايش يافته است. گرچه دولت عراق چهار ماه پيش پايان داعش در آن كشور را اعلام كرد، ولی اعضای اين گروه هنوز به طور مخفيانه فعاليت دارند. علی جوانمردی گزارش می‌دهد