گروه افراطی سنی " دولت اسلامی عراق و شام"

30 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروه افراطی سنی " دولت اسلامی عراق و شام" که بخشی از عراق را در کنترل گرفته است سرمایه عملیات خود را از طریق یکی از دشمنانشان تامین می کند: دولت بشار اسد ال پسین خبرنگار صدای آمریکا از لندن گزارش می دهد