حیدرالعبادی با استعفای وزیر کشور عراق موافقت کرد

19 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخست وزير عراق از وزارت کشور خواسته تا درباره استعفای وزيرش بی طرف بماند. حيدر العبادی پس از اخراج يک مقام ارشد امنيتی بغداد به خاطر حمله های بی سابقۀ اخير در این شهر روز جمعه با استعفای وزير کشور کابينۀ خود موافقت کرد.