پلیس فدرال عراق تصاویر مبارزه با داعش برای آزادی حویجه را منتشر کرد

31 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق، پلیس فدرال تصاویری منتشر ساخت که نیروهای آنرا در جریان مبارزه برای پس گرفتن مناطق غرب حویجه از گروه پیکارجوی داعش نشان می دهد.