پلیس فدرال عراق تصاویر مبارزه با داعش برای آزادی حویجه را منتشر کرد

31 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در عراق، پلیس فدرال تصاویری منتشر ساخت که نیروهای آنرا در جریان مبارزه برای پس گرفتن مناطق غرب حویجه از گروه پیکارجوی داعش نشان می دهد.