آنچه باید درباره انتخابات فردای عراق بدانید

21 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فردا در سراسرِ عراق، انتخابات پارلمانی برگزار می شود و سرنوشت سیصد و بیست و نه کرسی مجلس نمایندگان مشخص خواهد شد. قریب به هفت هزار نفر برای کسب این کرسی ها رقابت می کنند که از این تعداد، چهل و شش کرسی به کردهایِ عراقی، یک چهارم به زنان، و نه کرسی به اقلیت ها اختصاص دارد.