انتخابات پارلمانی در عراق

29 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تنها 12 روز به برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق باقی مانده. این نخستین انتخابات عراق پس از خروج نیروهای آمریکائی از این کشور خواهد بود. افشین دوراندیش گزارش می دهد