انتخابات پارلمانی عراق

07 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که چند روز بیشتر تا انتخابات پارلمانی عراق باقی نمانده، این کشور همچنان صحنه خشونتها و در گیری هائی است که تا کنون هزار ها قربانی داشته است. در تازه ترین خشونت فرقه ای روز جمعه در انفجار چند بمب در محل مبارزات انتخاباتی یک سازمان شیعه دست کم ۲۸ نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند.