عملیات مرمت سد موصل در عراق آغاز شد

15 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کار مرمت سازه تضعیف شده سد موصل که در اثر سالها جنگ و اهمال در معرض خطر شکسته شدن قرار گرفته است، از روز پنجشنبه آغاز شد. در صورت شکسته شدن سد موصل که به رودخانه دجله متصل است، بیش از یک میلیون عراقی در خطر مرگ قرار می‌گیرند.