اعتراض نمایندگان سنی مجلس عراق به کشته شدن یکی از رهبران طوایف سنی

28 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایندگان سنی مجلس عراق در اعتراض به کشته شدن یکی از رهبران قدرتمند طوایف سنی، فعالیت‌های خود را به حال تعلیق درآوردند.