رهبران کلیسا در عراق نگران کاهش جمعیت مسیحیان این کشور هستند

28 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رهبران کلیسای کلدانیان در عراق از آنچه کاهش تدریجی جمعیت مسیحیان در آن کشور تلقی می کنند، ابراز نگرانی و آشفتگی کرده و دولت عراق و جامعه جهانی را به تامین ثبات و امنیت مسیحیان فرا خوانده اند.