یک قهوه‌خانه در کرکوک برای ساکنان ناشنوا

25 مرداد 1396