حملات انتحاری جدید در بغداد: حدود سی کشته

09 خرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بغداد شب گذشته و سحرگاه امروز بار ديگر آماج حمله های انتحاری بود. در اين حمله ها که داعش تا کنون مسئوليت يکی از آنها را بر عهده گرفته ۲۴ نفر کشته و ۷۸ نفر زخمی شده اند.