تظاهرات مردم بصره در اعتراض به فساد در عراق برای سومین روز ادامه یافت

15 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در بصره‌ مركز شیعه‌ در جنوب عراق تظاهرات گستردە در اعتراض به‌ فساد، برای سومین روز متوالی كماكان ادامه‌ دارد. تظاهركنندگان میگویند وعده‌های شفاهی دولت برای پاسخ به‌ خواستهای خود را نمی پذیرند و دولت هر چه‌ سریعتر باید بطور عملی و ملموس اقدام كند. گزارش علی جوانمردی