تلاش جوانان عراق برای بازگرداندن زندگی شبانه به بغداد

01 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گروهی از جوانان در پایتخت عراق حرکتی را سازماندهی کرده اند تا زندگی شبانه را دوباره به شهری که از بمبگذاری های مرگبار در رستوران ها و کافه ها به ستوه آمده، بازگردانند.