بحران روحی و روانی کودکان پناهجوی عراقی

24 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حملات و خشونت پیکار جویان گروه خودخوانده دولت اسلامی در عراق موجب بی خانمانی حدود دو میلیون نفر شده است. روانپزشکان می گویند نیمی از آنان در نتیجه این خشونتها و آوارگی دچار اختلالات روحی و روانی شدند که کودکان نیز بخشی از این قربانیان روانی هستند.