قربانیان کشتار داعش در سوریه و عراق در مجلس نمایندگان آمریکا

12 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آخرین اجلاس کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا در امور حقوق بشر، به بررسی جنایات شبه نظامیان داعش در عراق و سوریه اختصاص یافت. گزارش هوشمند میرفخرائی