تحلیل کارشناسان از حضور نظامی روسیه و سرنوشت جنگ داخلی در سوریه

08 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سفیر سابق آمریکا در ناتو می گوید، کاهش فشار اقتصادی غرب علیه روسیه، یکی از محرک های مسکو در افزایش حضور نظامی اش در سوریه است. در همین حال یکی از کارشناسان سوریه معتقد است که سرنوشت جنگ داخلی سوریه در نهایت به توافق و بده بستان چهار قدرت آمریکا، روسیه، عربستان سعودی و ایران بستگی پیدا می کند.