تلاش قاسم سليمانی در بغداد برای جلوگیری از محاكمه نوری المالكی

27 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نخست وزير عراق در چهارچوب اصلاحات سياسی و مبارزه با فساد بيش از ١٦٠ پست اداری عاليرتبه را لغو كرد. از سوی ديگر رسانه های عراقی ميگويند قاسم سليمانی در بغداد سرگرم ديدار با مقامات دولتی است تا از محاكمه نوری المالكی نخست وزير پيشين به اتهام سهل انگاری در سقوط موصل جلوگيری كند.گزارش علی جوانمردی